آموزش تضمینی آیلتس

آیلتس اصفهان

آموزش تضمینی جی آر ای

آموزش زبان اصفهان

آموزش تضمینی تافل

تافل اصفهان

انوشیروان کاویانی مدرس زبان انگلیسی

 مصاحبه روزنامه شرق استان اصفهان با استاد کاویانی

 

 

 

مهدی محمدی:انوشیروان کاویانی مدرس زبان است میگوید15 سال است که زبان انگلیسی تدریس می کند. این طرف و آن طرف کشورهم رفته وهمین کارراکرده است. تدریس زبان انگلیسی! تخصصش آموزش دوره های TOEFL و IELTS است.اغلب مراجعانش هم مسافران آن طرف آب هستند که برای کسب وکاریا ادامه  تحصیل آموختن زبان انگلیسی ازدانشگاه شیخ بهایی است ودیدگاه های خاصی درمورد مفهوم آموزش زبان دارد آن هم در شرایط امروزکه نیازبه دانستن زبان دوم هرچه بیشتر خود را نشان می دهد!

 دردفتر کارش گفتگویی با وی داشتیم برای روشن تر شدن ابعاد چرایی و چگونگی آموختن زبان دوم!

 جایی گفته بودید جهان درخدمت مفهوم است وزبان باب نسوج ابن مفهوم!این تغییروچیستی مفهوم در رابطه بازبان را چگونه بیان می کنید؟

 تمام دنیا درخدمت مفهوم است.هرچه که دراطراف خود میبینیم مفهوم گرایانه است. اگر فی المثل یک صندلی به این شکل است .به خاطر مفهوم وکارایی یک نیازبوده که شیئی با این ابعاد ومشخصات ساخته شده است.تمام علوم مفهوم گرایانه است یعنی باید مفهوم چیزی رامتوجه شویم تاچرایی ودیگر اجزایی که درخدمت ان است رادرک کنیم.

 منظورتان ازاین که علم اصطلاحا ساینس است یا دانش چیست؟

 منظورم آن چیزیست که شرف انسانی است آن رابه دست می آورد وحاصل کارکرد ودسترنج وی درزندگی است و آن علم است.ما درمقابل سیاست فلسفه و....چیزی داریم که نامش علم است وانسان خودکسب کرده است.زبان هم علم است علم ارتباط!وقتی می گوییم زبان نسوج معناست یعنی تمام علوم ناگزیرهستند ازارتباط بازبان چون برای درک و استفاده وبیان آنهاتنهاراه زبان است مثلا فیزیک زمانی در عمل ارتباط برقرارمیکند که اززبان برای بیان خود استفاده کند پس زبان درخدمت تمام علوم است.حال وقتی یک زبان به درجه بین المللی برسد مثل انگلیسی دیگراحتیاج بیشتری به آن هست.البته زبان های دیگرهم فرق نمی کند باید خطوط وکلمات درکنارهم قراربگیرند تا یک علم برای من به نوعی قابل درک فهم واستفاده شود.

 پس صورت زبان نیست که اهمیت دارد .اصل برمفهومی است که از آن بر می آید؟

 بله برای زبان سه شاخه اصلی موجوداست که بایدباهم رشد کنند تایک زبان خاص آموخته شود.شاخه اصلی واول مفهوم است بعدساختار پس از آن تلفظ ! که ساختاروتلفظ درخدمت مفهومی هستند که باید درک و آموخته شود.(ابتدا باید شنیدن صحیح رافراگرفت تاا ز آنچه بیان شده برداشت درست داشته باشیم وبعد خواندن متن است که آنچه راشنیدیم بتوانیم بخوانیم.آنگاه است که می توانیم به زبان مورد نظربنویسیم وحرف بزنیم!)

 درمورد ساختار و چیستی واژه مفهوم وکارکردآن توضیح بیشتری بدهید؟

 ساختارنحوه چینش واژگان دریک جمله کنارهم است که شامل چند دسته بندی کلی می شودبه ترتیب ریخت شناسی نقش شناسی واژگان آواشناسی بافت شناسی ومفهوم شناسی ،حالاساختارشناسی چیست؟

 همان نقش هایی است که واژگان درزبان به خود میگیرند. شش نقش اصلی زبان وجود دارد اسم قید فعل وصفت حرف اضافه و ربط .این که کجای جمله باشند وچه استفاده ای از آنها بشود جمله وبیان ما را می سازند. آنگاه خواندن ونوشتن حرف زدن ودانستن را فرا می گیریم که چگونه ازجملات استفاده کنیم !

 درمورد مهارت هایی که برای آموختن زبان لازم است توضیح بدهید؟

 چهارمهارت وجود دارد که دو تای آن را یاد میگیریم شنیدن و خواندن تا به وسیله آن تولید کنیم نوشتن وحرف زدن را.

 ابتدا باید شنیدن صحیح را فرا گرفت تا از آنچه بیان شده برداشت درست داشته باشیم و بعد خواندن متن است که آنچه را شنیده ایم بتوانیم بخوانیم آنگاه است که میتوانیم به زبان مورد نظر بنویسیم و حرف بزنیم : ( تمام کوشش زبان شناسان و آموزگاران این است که زبان را به صورت مفهومی آموزش بدهند اما درسیستم آموزشی ما تا حال چندان بدان پرداخته نشده واگر برنامه ایی بوده حاصل آن درست از کار در نیامده است )

 مفهوم ساختاریا تلفظ؟

 این سه باید درکنارهم به کارگرفته شوند وهماهنگ باشند تا انتقال آنچه می پنداریم یا معتقدیم ومی دانیم به یک زبان دیگروحاملان آن صورت بگیرد. یعنی اگردریک سطحی کلماتی می آموزیم باید ساختارونحوه به کارگیری وجا گزاری آن درجمله را یاد بگیریم ودرهمان سطح تلفظ  آن را درشنیدن وگفتن بیاموزیم همه اینها باهم وبه موازات هم است.حال مهارت هایی که برای بیان به یک زبان خا ص لازم است حرف زدن وشنیدن است تا بعد برسد به خواندن ونوشتن.این چهارمهارت درصورتی درست آموخته میشود و استفاده از آن برای ما میسر است که سه موالفه یا شاخه اصلی هماهنگ با هم رشد کنند. حال ذهن ما هم باید هماهنگ باشد یعنی این مهارت ها را تمرین کرده باشد. وقتی می شنود و میخواند بفهمد که چه خوانده و شنیده تا بتواند آنچه را فرا گرفته در جای خودش بگوید وبنویسد و همه ی این ها در خدمت مفهوم است تا انتقال پیدا کند ودر این بین درست وبجا به مخاطب عرضه شود: ( وقتی یک زبان به درجه بین المللی برسد مثل انگلیسی دیگر احتیاج بیشتری به آن هست . البته زبان های دیگر هم فرق نمی کند . باید خطوط وکلمات در کنار هم قرار بگیرند تا یک علم برای من به نوعی قابل درک فهم واستفاده شود )

 نقاط ضعف ما در آموختن زبان دوم کجاست ؟ چون ما نیاز داریم برای ارتباط دیگران صرف نظر از حرف زدن مفاهیم خود را هم انتقال دهیم ومفهوم مورد نظر طرف مقابل را به همان صورتی که هست بفهمیم !

 بیشترین ضعف ما بر میگردد به نیاموختن زبان درخدمت مفهوم ! هر کسی درارایه مطلبی که مد نظرش است چه در زبان مادریش یا زبان دوم ساختار زبان را درست فرار نگرفته وهمین مشکل انتقال صحیح مفهوم را رقم میزند . یعنی ماهیت ها و عناصری که باید در کنار هم در جمله قرار بگیرند تا زبان جریان پیدا کند از جانب کسی که بیان می کند دچار ضعف هستند فقط قرار نیست که بدانیم حرف ربط کدام است یا صفت و قید چیست بلکه چینش آن در خدمت به مفهوم را به خاطر ضعف در مهارت های چهار گانه درست انجام نمی دهیم. پس ذهن توانایی استنتاج وپردازش خود را از دست میدهد. وقتی که متنی نه چندان ساده بیرون از کلمات وجملات روز مره در برابر ما قرار بگیرد یا مجبور به گفتنش باشیم دچار لکنت در یادگیری وحرف زدن میشویم یا برداشت اشتباه می کنیم تمام کوشش زبان شناسان و آموزگاران این است که زبان را به صورت مفهومی آموزش بدهند اما در سیستم آموزشی ما تا حال چندان بدان پرداخته نشده واگر برنامه ای بوده حاصل آن درست از کار در نیامده است . آموزش زبان یعنی مهارت آموزی ومهارت به سادگی کسب نمی شود تا آموزنده درست شنیدن را نیاموزد خواندن برایش فایده ندارد وباید به صورتی هماهنگ با ابزارهای منا سب بدون عجله این مهارت ها در کنار دیگر آموزه هایی که وی در نظام آموزشی فرا میگیرد به او آموخته شود تا بتواند مفهوم را دریافته و برای انتقال مفاهیم به دیگران وآموختن مطا لب از زبان مقصد آمادگی لازم را داشته باشند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیلتس و تافل اصفهان

آموزش خصوصی و نیمه خصوصی زبان در اصفهان

 مفتخریم در زمینه پژوهش ،آموزش و ترجمه به گونه استاندارد و حرفه ای خدمت رسان جامعه ایران و جهان باشیم

ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی زبان انگلیسی

 آموزشی مدرن،آموختنی استاندارد