آیلتس اصفهان

آیلتس و تافل و جی آر ای در اصفهان

 

آموزش تضمینی آیلتس

آیلتس اصفهان

آموزش تضمینی جی آر ای

آموزش زبان اصفهان

آموزش تضمینی تافل

تافل اصفهان

دوره آموزشی شنیدار

دوره آموزشی شنیدار

دوره آموزشی شنیدار یا لیستنینگ زبان انگلیسی-این دوره شامل شنیدار فیلم های علمی در دو ترم 25 جلسه ای می باشد که در دوره تحت اخبار و فیلم های علمیو شبکه ای به همراه متن میباشدو در ترم دوم دانش پژوهان.......فیلم و گوش فرادادن به شنیدار ها و نوشتن آنها بر رویکاغذ میباشند.این دو دوره بسار مفید است و پس از اتمام دوره دانش پژوه به .......... بسیار قابل توجهی درد دیدن و شنیدن میرسد.

 

پژوهشکده آپاران مفتخر است در زمینه پژوهش ،آموزش و ترجمه به گونه استاندارد و حرفه ای خدمت رسان جامعه ایران و جهان باشد .

ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی زبان انگلیسی در موسسه آپاران

 آموزشی مدرن،آموختنی استاندارد