آموزش تضمینی آیلتس

آیلتس اصفهان

آموزش تضمینی جی آر ای

آموزش زبان اصفهان

آموزش تضمینی تافل

تافل اصفهان

دوره آموزشی شنیدار

دوره آموزشی شنیدار

دوره آموزشی شنیدار یا لیستنینگ زبان انگلیسی-این دوره شامل شنیدار فیلم های علمی در دو ترم 25 جلسه ای می باشد که در دوره تحت اخبار و فیلم های علمیو شبکه ای به همراه متن میباشدو در ترم دوم دانش پژوهان.......فیلم و گوش فرادادن به شنیدار ها و نوشتن آنها بر رویکاغذ میباشند.این دو دوره بسار مفید است و پس از اتمام دوره دانش پژوه به .......... بسیار قابل توجهی درد دیدن و شنیدن میرسد.

 

آیلتس و تافل اصفهان

آموزش خصوصی و نیمه خصوصی زبان در اصفهان

 مفتخریم در زمینه پژوهش ،آموزش و ترجمه به گونه استاندارد و حرفه ای خدمت رسان جامعه ایران و جهان باشیم

ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی زبان انگلیسی

 آموزشی مدرن،آموختنی استاندارد